Rynek bankowy, a ściślej kont osobistych oferuje nam szeroką gamę mniej lub bardziej korzystnych propozycji, na których mogą skorzystać osoby pomiędzy 18 a 26 rokiem życia. Dotarcie do